Zona 3: Tomsoni si reformator ushtarak

  1. Parathënia e Tomsonit në Guidën Ushtarake, 1903 (IHU, Hagë)
  2. Tomsoni si kapiten i këmbësorisë (IHU, Hagë)
  3. Ushtarë grenadierë në stacionin e trenit De Haag Staatsspoor (IHU, Hagë)
  4. Artikull nga Tomsoni: “Ushtria e Populit” në Pro dhe Kundra, 1912 (Biblioteka e niversitetit të Leidenit)

Për shkak të përhapjes së ideve të reja, revista Guida Militare u bë e përzgjedhura e oficerëve me mendime të përparuara. Bindja e Tomsonit (A) se ndëshkimi i pareshtur më shumë e dëmtonte disiplinën ushtarake se sa e mbështeste atë, i solli konflikte e komandantët e vet. Pavarësisht një vlerësimi të vakët, ai u gradua (B), ndoshta falë aftësive profesionale që tregoi gjatë grevave të hekurudhës më 1903, kur ai ishte caktuar të mbronte ata, të cilët raportonin për punën (C). Që karriera politike e komisarit nuk e zbehte zellin e tij për reforma ushtarake, është e qartë në lutjen e tij pasionante për krijimin e ushtrisë së popullit që do të kontribuonte në ndërgjegjësim të fortë kombëtar (D). Me ato greva të freskëta në mendjen e publikut, kundërshtari i tij bënte thirrje për një ushtri profesionale, e cila do të mbetej besnike ndaj autoriteteve kundër masave kryengritëse.