Zona 8: Beteja e Shkodrës (vazhdim)

  1. Grua muslimane me perçe në Shkodër (Koleksioni S/T, Leiden)
  2. Grua katolike e shtresave të larta, Shkodër (Koleksioni S/T, Leiden)
  3. Grua e shtresave të larta me kostum tradicional (Koleksioni S/T, Leiden)
  4. Grua katolike e shtresave të larta me fytyrë të mbuluar (Koleksioni S/T, Leiden)

Me 1900 ky kryeqytet i Shqipërisë së veriut kishte 36000 banorë: 60 % muslimanë, 30 % katolikë dhe 10 % ortodoksë lindorë. Ndër fiset shqiptare të malësisë në lindje të qytetit, përpjestimi katoliko-muslimanë është e kundërta. Gra muslimane me perçe (A) shpesh konsideroheshin si gra turke, ndonëse më të shumtat nuk flisnin turqit. Gratë katolike të shtresave të larta tregohen në prtkat më të mira të së dielës (B). Një grua muslimane fshatare e shtresave të larta, shfaqet e veshur me fustanin tradicional (C). ‘Moda turke’ e perçeve të fytyrës është gjithashtu popullore mbi gratë katolike të shtresave të larta (D).