Deel 1: Jeugd en vorming van Thomson

  1. Huize Klein Roucoop in Voorschoten (Gemeentearchief, Voorschoten)
  2. Thomson als cadet (Instituut voor Militaire Geschiedenis, Den Haag)
  3. Oude loge St. Lodewijk in Nijmegen (Cultureel Maçonniek Centrum ‘Prins Frederik’, Den Haag)
  4. Artikel Thomson “Het invetten van patronen” in: “De Militaire Spectator” van 1883 (IMG, Den Haag)

Lodewijk Willem Johan Karel Thomson wordt 11 juni 1869 geboren. Zijn vader is officier gezondheid bij de marine, zijn moeder een freule Pompe van Meerdervoort. Het gezin woont in Voorschoten (links op A). Na in Rotterdam de driejarige HBS doorlopen te hebben, gaat hij in 1884 naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda (B). In 1888 benoemd tot tweede luitenant der infanterie wordt hij gelegerd in het garnizoen van Nijmegen. Zijn bevordering tot eerste luitenant volgt in 1892. Datzelfde jaar wordt Thomson opgenomen in de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, zie de oude loge in Egyptische stijl (C). Hij publiceert al vroeg in militaire vaktijdschriften (D). In 1896 trouwt hij met Henriëtta Slotemaker. Uit dit huwelijk worden twee dochters geboren, één overlijdt als baby.