Deel 14: Strijd in Zuid-Albanië - vervolg

  1. Panorama van Korçë/Koritza (collectie Steegh/Teunissen, Leiden)
  2. Briefkaart van majoor Snellen van Vollenhove (collectie dr. J. Koopmans, Amstelveen)
  3. Poststempel van het militaire bestuur in Korçë met handtekening van Snellen van Vollenhove op achterkant (coll. dr. J. Koopmans, Amstelveen)
  4. Grieks-orthodoxe kathedraal van Korçë/Koritza (coll. S/T, Leiden)

Het district van Korçë/Koritza is door Griekenland veroverd in december 1912 (A). Volgens het Protocol van Florence moet zijn leger echter stad en regio verlaten. De verwachtingen daarover zijn hooggestemd. Eind februari schrijft majoor Snellen van Vollenhoven vanuit Vlorë/Valona naar Nederland (B): “Ik ben bestemd als commandant van het meest gezonde district Koreza, thans nog bezet door de Grieken, maar die zij goed- of kwaadschiks zullen moeten ontruimen. Ik spits mij op diverse avonturen …..”. Op 3 maart 1914 beginnen de Griekse militairen inderdaad de stad te ontruimen. Op 5 maart arriveert een Albanees gendarmerie-korps onder leiding van Snellen van Vollenhoven en Doorman en plaatst de stad, in naam van de Albanese regering, onder militair bestuur. Zij laten meteen een handstempel maken met de vermelding “Commission de controle provisoire Korca” met in het centrum de Albanese dubbelkoppige adelaar (C). Griekse guerrilla’s vallen de stad herhaaldelijk aan en krijgen steun van de Grieks-orthodoxe bisschop van Koritza (D). Aanvankelijk slaagt de gendarmerie erin met hulp van vrijwilligers hen te verdrijven. Maar van de door Essad Pasja beloofde versterkingen uit Dürres is weinig te merken. Op vier juli krijgt Snellen een ultimatum van een voorlopige regering die voortkomt uit de Comitadji’s die beweren dat zij de christenen in de stad komen beschermen tegen opstandige Turken. Na drie dagen strijd valt Korçë en beginnen zuiveringen. De Nederlandse officieren weten te ontkomen naar Dürres.