Deel 19: Thomsons begrafenis

  1. Fotoreportage van “De Prins” rond de gesneuvelde Thomson (Bibliotheek Universiteit Leiden)
  2. Graf van Thomson in Dürres (Instituut voor Militaire Geschiedenis, Den Haag)
  3. Fotoreportage van “De Prins” over staatsbegrafenis Thomson (Bibliotheek Universiteit
    Leiden)
  4. Begrafenis van Thomson in Groningen (IMG, Den Haag)

De bestorming kan worden afgeslagen, de opstand gaat door. Het ziet er somber uit voor het bewind Zu Wied. Buiten Dürres en Vlorë heeft het in Albanië geen gezag meer èn de coalitie van Oostenrijk en Italië, die aan de wieg stond van onafhankelijk Albanië, is verbroken. Dit vlak toont hoe de Nederlandse bevolking de lotgevallen krijgt voorgeschoteld van de Nederlandse officieren in Dürres en hoezeer men met ze meeleeft. De achtergrond van het conflict en de opkomende kritiek op de effectiviteit van de vredesmissie blijven echter buiten beeld. Van alle weekbladen zijn hier twee pagina’s uit “De Prins der geïllustreerde bladen” van 1914 gekozen die aan het sneuvelen (A) en de begrafenis van Thomson werden gewijd. Op 16 juni trekt de rouwstoet met zijn lijkbaar door de stad, de vorstin Zu Wied legt persoonlijk een krans op zijn kist. Hij krijgt in Dürres een voorlopig graf (B).

Door de kruiser ‘Noord-Brabant’ wordt de kist met zijn stoffelijk overschot naar Nederland gebracht. Daar krijgt Thomson’s laatste tocht het karakter van een staatsbegrafenis (C). Als hij 15 juli in Groningen wordt begraven (D) zijn in Sarajevo Aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk en zijn vrouw Sophie reeds vermoord. Wilhelm Zu Wied weet het met hulp van een vreemdelingenlegioen nog tot september uit te zingen. Maar het zuiden wordt onder de voet gelopen en gezuiverd door Griekse guerrilla’s en in het noorden zijn Servische troepen weer actief. Inmiddels zijn de meeste leden van de ‘Mission Néerlandaise en Albanie’ terug in Nederland. De laatste twee, de gevangen genomen majoors Verhulst en Reimers, worden pas 19 september vrijgelaten. De Eerste Wereldoorlog is dan in alle hevigheid ontbrand.