Deel 8: Strijd om Shkodër - vervolg

  1. Gesluierde moslima’s van Shkodër (collectie Steegh/Teunissen, Leiden)
  2. Katholieke dames van Shkodër (coll. S/T, Leiden)
  3. Moslimdame in traditionele dracht (coll. S/T, Leiden)
  4. Katholieke dame met gezichtssluier (coll. S/T, Leiden)

Rond 1900 telt deze hoofdstad van Noord-Albanië 36.000 inwoners: 60% moslims, 30% katholieken en 10% orthodoxen. Onder de Albanese bergstammen oostelijk van de stad is de verhouding katholieken en moslims omgekeerd. Gesluierde moslima’s (A) worden vaak als Turkse vrouwen bestempeld, ook al spreken de meesten geen Turks. Katholieke dames zijn hier op zijn zondags gekleed (B). Een moslimdame uit het achterland heeft haar eigen traditionele dracht (C). De ‘Turkse mode’ van gezichtssluiers is ook onder katholieke dames in zwang (D).