Deel 9: Strijd om Shkodër - vervolg

  1. Koffiehuis in Shkodër (collectie Steegh/Teunissen, Leiden)
  2. Schoenmakerij in Shkodër (coll. S/T, Leiden)
  3. Montenegrijnse uitkijkpost bij Shkodër (coll. S/T, Leiden)
  4. Essad Pasja (Albanie, visage des Balkans, Parijs 1995)

Het terras voor het koffiehuis (A) toont meer volkse types van Shkodër, let maar eens op de blote voeten. Veel mensen hebben blijkbaar geen geld voor de schoenmaker (B). Hoewel de stad onneembaar blijft sluiten Montenegrijnen (C) en Serviërs haar steeds meer af van bevoorrading. Uitbreken is onmogelijk, munitie, brandstof en voedsel moeten op rantsoen, paarden worden geslacht. De commandant van de stad Essad Pasja (D), de latere tegenspeler van Thomson, komt voor een duivels dilemma te staan: overgave of hongerdood.