Joodse geschiedenis in kaart

Expositie in de synagoge van Leiden, Nederland
september 2009

De bijbelse opdracht tot gedenken vormt een sleutel voor het overleven van het joodse volk. Kaarten helpen om plaatsen van herinnering voor te stellen. In deze expositie presenteert Harrie Teunissen originele kaarten over de joodse geschiedenis van de 19de tot 21ste eeuw.

» Open de expositie

 

Jewish history on the map

Exhibition in the Leiden Synagogue, the Netherlands
September 2009

The biblical command to remember is a key to the survival of the Jewish people. Maps help to represent places of remembrance. In this exhibition Harrie Teunissen presents original maps on Jewish history from the 19th up to the 21st century.

» Open the exhibition