10. Joden in Galicië 1939

Van deze complexe etnische kaart van Galicië (nu merendeels in West-Oekraïne) worden hier slechts enkele kwesties aangestipt die voor de joodse geschiedenis van belang zijn. De uitgever verenigt nationalistische oud-strijders die in de ‘14de Waffen-SS Divisie Galicië’ vooral tegen het communisme vochten. Er zijn geen bewijzen dat haar eenheden misdaden hebben begaan tegen de joden.

De kaart is gebaseerd op een reconstructie van de plaatselijke verdeling van nationaliteiten in 1939 door een van haar vroegere leiders Volodymyr Kubijovyć. Deze geograaf en demograaf baseert zich daarbij op de Oostenrijkse volkstelling van 1910, op Poolse tellingen van 1921 en 1931, op kerkelijke registers uit 1931-‘39 en op vele interviews in vluchtelingenkampen uit 1945-‘48.

Nu zijn identiteiten zelden eenduidig. Bij de volkstelling van 1910 bijvoorbeeld wordt van Poolse zijde zware druk op de joden uitgeoefend om te zeggen dat Pools hun taal is, om zo Poolse aanspraken kracht bij te zetten. De organisatoren van deze telling weigeren Jiddish als keuze te erkennen, toch verklaren veel Galicische joden die Pools als voertaal hanteren demonstratief dat Jiddish hun moedertaal is. Chassidische rebbes met een afkeer van het nieuwe joodse nationalisme moedigen daarentegen hun Jiddishtalige volgelingen aan te zeggen dat ze Poolstalig zijn.

Ook de reconstructie van de etnische verdeling voor 1939 moet met de nodige korrels zout genomen worden. Desondanks geven de gele segmenten een redelijk beeld van het aandeel en de verbreiding van de joden in steden en dorpen in Galicië aan de vooravond van hun massale vernietiging.

Association of Ukrainian Former Combatants in Great Britain (uitg.), Ethnographic Map of South-Western Ukraine, München 1953

Association of Ukrainian Former Combatants in Great Britain (uitg.), Ethnographic Map of South-Western Ukraine, München 1953