13. Joodse diaspora

De afgelopen twee eeuwen zijn de plaatsen van vestiging en de (relatieve) grootte van de joodse bevolking op de wereld ingrijpend veranderd. Allereerst door de massale migratie in de laat-negentiende tot midden-twintigste eeuw van Europa en Rusland naar met name de Verenigde Staten van Amerika. Vervolgens door de enorme tragedie van de Shoa die het joodse leven en haar cultuur, vooral in Duitsland en Oost-Europa vernietigt (ook 75% van de 140.000 joden uit Nederland werd vermoord). Tenslotte door de stichting van de staat Israël in 1948 en haar verdere ontwikkeling. De cartogrammen in de inzetten links onderaan laten zien dat rond 1800 de overgrote meerderheid van de joden in Europa en Rusland woont, maar dat tegen het einde van de twintigste eeuw die meerderheid in de USA en in Israël leeft.

The Jewish Diaspora, in: Jeanne O’Brien & Martin Palmer, The State of Religion Atlas, Londen 1993

The Jewish Diaspora, in: Jeanne O’Brien & Martin Palmer, The State of Religion Atlas, Londen 1993