14. Joden in New York

New York is de grootste joodse stad ter wereld, er wonen meer joden dan in Tel Aviv. Om toeristen en studenten een overzicht te geven van haar joodse erfgoed heeft het samenwerkingsverband van orthodoxe en liberale, conservatieve en progressieve rabbijnen de opdracht gegeven tot het maken van deze kaart. De hele geschiedenis vanaf 1654, als sefardische joden uit Brazilië in Nieuw Amsterdam arriveren, via orthodoxe en chassidische synagogen uit de negentiende en twintigste eeuw, tot vermaarde joodse winkels van nu moet er exemplarisch op.

Na jarenlange discussies in een uitvoerend comité, onder meer over de aloude kwestie ‘Wat betekent joods zijn eigenlijk?’, is deze posterkaart ontworpen met 75 illustraties van monumenten en individuen die ‘kosher’ genoeg zijn voor de ene groep en voldoende ‘seculier’ voor een andere. Allen Ginsberg en Emma Goldman komen dus niet op de kaart, maar het huis van Woody Allan als tiener en de eerste vrouwelijke rabbijn, Sally Priesand, wel. De kaart geeft plekken van joodse herinnering slechts bij benadering weer, de informatie op de achterkant is gelukkig preciezer. Rabbi Potasnik zei: ‘Perfecte kaarten bestaan niet, maar sommige kaarten zijn perfecter dan andere.’

New York Board of Rabbis, Jewish New York: A History & Heritage Map, New York 2007

New York Board of Rabbis, Jewish New York: A History & Heritage Map, New York 2007