6. Joden in Duitsland 1906

Dit kaartje uit 1906 toont de twee grote gebieden in het Duitse Rijk waar de joden goed vertegenwoordigd zijn: de provincies West-Pruisen, Posen en de rechteroever van de Oder in Schlesien en een brede strook land die van Oostelijk Westfalen, via Hessen-Nassau, het Groothertogdom Hessen, de Pfalz en Baden naar Elzas-Lotharingen loopt. Buiten deze gebieden kennen vooral grote steden, met name Berlijn en Hamburg, een relatief hoog percentage joden. De toeloop vanaf 1871 naar Berlijn en omgeving gaat vooral ten koste van het joodse aandeel in de bevolking van de oostelijke provincies van Pruissen.

Verbreitung der Juden im Deutschen Reich, uit: Meyers Konversations Lexikon 6e dr., Leipzig 1906

Verbreitung der Juden im Deutschen Reich, uit: Meyers Konversations Lexikon 6e dr., Leipzig 1906