8. Zionistische shekel

Dit kaartje van ‘Het land van Israel’ inclusief de overjordaanse gebieden en met aanduiding van joodse nederzettingen staat op de achterkant van een ‘zionistische shekel’. De naam shekel verwijst naar een munteenheid uit de periode van de Eerste Tempel in Jeruzalem. Het is een bewijs van betaling van lidmaatschap over het jaar 1920 van de Zionistische Mizrachi Beweging in Polen. De Mizrachi Beweging, in 1902 in Vilnius opgericht door Rabbi Jitzshak Ja’acov Reines, is gebaseerd op het motto ‘Am Jisra’el be-Eretz Jisra’el al-pi Torat Jisra’el - Het joodse volk in het land van Israel volgens de Tora van Israel’.

Terwijl de meeste rabbijnen in Oost- en West-Europa het politieke zionisme van Herzl afwijzen ziet Rabbi Reines Gods hand in de spoedige terugkeer van de joden naar een modern Zion. Dit geloof wordt na 1917 sterker door de Britse Balfour-verklaring die hoop geeft op een joods nationaal tehuis in Palestina. Dus moet het curriculum van de Talmoedscholen vernieuwd, om joden materieel en moreel op die terugkeer te trainen.

Elke jood van 18 jaar en ouder kan een shekel kopen en elke mannelijke jood vanaf 21 jaar kan gekozen worden als afgevaardigde naar het Zionistische Congres. Het aantal Mizrachi-afgevaardigden van elk land is gebaseerd op het aantal ‘shekalim’ in dat land verkocht. Mizrachi wordt de belangrijkste tak van de zionistische beweging in Rusland en speelt onder Rabbi Isaac Nissenbaum ook in Polen een vooraanstaande rol.

Zionistische Mizrachi Beweging in Polen, Kaartje van ‘Het land van Israël’, z.p. 1920

Zionistische shekel