5. Nakba in Palestina 1948

De Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 is voor Israëliërs hun ‘strijd om onafhankelijkheid’, maar Palestijnen noemen het ‘al Nakba - de catastrofe’. De stichting van de joodse staat Israël gaat namelijk gepaard met diverse moordpartijen en de ontvolking van honderden dorpen en resulteert in een verdrijving van zo’n 700.000 Palestijnse burgers. Veel oude dorpen zijn inmiddels verwoest en komen niet meer voor op de kaarten van Israël. Andere zijn vervangen door Israëlische nederzettingen en dragen nu hebreeuwse namen. De meeste oude plaatsen zijn tegenwoordig landbouwgronden en natuurgebieden of in gebruik bij het Israëlische leger.

Decennia lang beschikten de Palestijnen niet over nauwkeurige kaarten die een overzicht gaven van deze etnische zuivering. Hier ligt de verdienste van dr. Salman Abu-Sitta die, na uitvoerig geografisch en demografisch onderzoek, voor de Palestine Land Society deze kaart heeft samengesteld. De aantallen in de tabellen hebben betrekking op de huidige omvang van de vluchteling-gemeenschappen. Met het inzetkaartje toont Abu-Sitta dat zijn inziens het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk grotendeels kan worden opgelost door (bijna) lege gebieden van Israel te bestemmen voor hun terugkeer. De documentatie van beide kaarten wordt uitvoerig gepresenteerd in zijn enorme ‘Atlas of Palestine 1948’ uit 2004 en in zijn ‘The Return Journey’ uit 2007.

In de eerste versie van de al-Nakba kaart uit 1998 verwijst Abu-Sitta voor zijn bronnen onder meer naar ‘The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949’ uit 1989 van Benny Morris. Op zijn beurt heeft deze Israelische historicus grote waardering voor het kaartwerk van Abu-Sitta maar hij staat nogal kritisch tegenover de ‘propagandistische manipulatie’ van de getallen en hij wijst diens voorstel van een repalestinisering van Israël compleet af. Maar de discussie over de Palestijnse vluchtelingen kan eindelijk gevoerd met de kaarten op tafel.

Abu-Sitta, Salman, Palestine 1948, Commemoration of al Nakba - Sixty Years in Exile, Londen 1998, 2008

Abu-Sitta, Salman, Palestine 1948, Commemoration of al Nakba - Sixty Years in Exile, Londen 1998, 2008