7. Water in Israël

Op deze kaart is het belangrijkste watertransport van Israël te zien. Het bestaat uit een reeks kanalen, pijpleidingen, tunnels, reservoirs en pompstations. Dit systeem is bedoeld om water van het meer van Galilea in het noordoosten door diverse terreinen met grote hoogteverschillen te leiden naar het dichtbevolkte midwesten van Israël en vandaar verder naar het droge zuiden. Elk uur moet 72.000 kubieke meter water getransporteerd worden.

De constructie loopt van 1953 tot 1964 en kost Israël ruim 400 miljoen pond. Op de kaart is het traject nog niet voltooid, vandaar dat die op ± 1960 gedateerd is. Maar ook Syrië en Libanon willen op grote schaal water onttrekken aan de bovenloop van de Jordaan. Deze strijd om water leidt tussen 1964 en 1967 tot felle schermutselingen en speelt een belangrijke rol in de opmaat tot de Zesdaagse Oorlog van juni 1967.

Chefets, Meir & Ze’ev Aner, Mappat ha-majim be-Jisra’el, Waterkaart van Israel, Jeruzalem z.j. (±1960)

Chefets, Meir & Ze’ev Aner, Mappat ha-majim be-Jisra’el, Waterkaart van Israel, Jeruzalem z.j. (±1960)